صفحه اصلی > معرفی شرکت > واحد ها / مناطق / ادارات 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان : (جناب آقای مهندس سید مصطفی علوی)

پست الکترونیک
alavi_mostafa@nigc.ir

 
 تلفن
36243046

 دورنگار
 36277074

شماره تلفن گویای اداره مرکزی شرکت گاز استان اصفهان(5رقمی) :
38132

(خارج از استان اصفهان و یا تماس از طریق تلفن همراه ، احتیاج به کد 031)

آدرس اداره مرکزی : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، روبروی مجتمع پارک


کدپستی: 8173756814
کداقتصادی: 411173754754

 پست الکترونیکی روابط عمومی :
ravabet_omumi@nigc-isfahan.ir
info@nigc-isfahan.ir


نقشه راهنمای مناطق 6 گانه شهر اصفهان


تصاویر منتخب