صفحه اصلی > معرفی شرکت > تاریخچه و معرفی شرکت 
در سال 1348 منطقه دو گاز بعنوان يكي از مناطق شركت ملي گاز ايران رسماً فعاليت خود را در شهر اصفهان آغاز نمود . حوزه فعاليت اين منطقه علاوه بر استان اصفهان ، شامل استانهاي چهارمحال بختياري ، يزد و بخشي از استانهاي مركزي ، كهكيلويه و بويراحمد بوده است .در سال 1369 منطقه دو گاز به دو بخش گاز رساني و فروش و امور خطوط لوله گاز اصفهان تقسيم شد ، و بدين ترتيب منطقه دو گازرساني و فروش عهده دار امور گازرساني به شهرها و روستاهاي واقع در محدوده استانهاي کهکيلويه و بوير احمد ، چهارمحال ، اصفهان ، يزد و بخشي از استان مرکزي گرديد . در اسفند ماه 1377 منطقه دو گاز رساني و فروش به شركتهاي گاز رساني به محدوده جغرافيايي استانهاي تابعه تقسيم گرديد .شركت گاز استان اصفهان به شماره ثبت 146267 به مركزيت شهر اصفهان با تشكيل هيئت مديره از نيمه دوم تير ماه 1378 عملاً فعاليت خود را آغاز نموده است.

تصاویر منتخب