صفحه اصلی > معرفی شرکت > اهداف و وظايف 

الف) دریافت، توزیع، خرید و فروش گاز طبیعی با رعایت مقررات و قوانین مربوطه.

ب ) حفظ، نگهداری و اداره عملیات مربوط به شبکه های توزیع گاز، ایستگاههای تقلیل فشار، ایستگاههای اندازه گیری، ایستگاههای حفاظت از زنگ و سایر تأسیسات و ابنیه مرتبط با فعالیتهای شرکت

ج ) ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی، فروش گاز بر اساس قرارداد و اهتمام در ارتقاء کیفیت خدمات قبل و بعد از فروش به مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی.

د ) مطالعات فنی، مهندسی، اقتصادی و طراحی و اجرای طرحهای گازرسانی و ایجاد و احداث تأسیسات و ابنیه لازم جهت نیل به اهداف شرکت حسب برنامه های مصوب شرکت ملی گاز ایران.

هـ ) مشارکت و اهتمام در تهیه و تنظیم مقررات و استانداردهای فنی و ایمنی و لزوم رعایت ضوابط و استانداردها در کلیه زمینه های بهره برداری، نگهداری تأسیسات و اطمینان از اجرا و رعایت ضوابط مذکور توسط مصرف کنندگان گاز طبیعی و همچنین فراهم آوردن شرایط مناسب و لازم جهت استفاده بهینه و منطقی از گاز طبیعی.

و ) مراقبت و اهتمام لازم برای توسعه و پیشرفت فعالیتهای موضوعه شرکت از لحاظ علمی، فنی و اقتصادی و کوشش در افزایش استفاده از سهم داخلی در طراحی، ساخت و اجرای طرحهای توسعه ای.

ز ) اهتمام و کوشش به منظور ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصی نیروی انسانی در جهت توسعه  امر فعالیتهای موضوعه شرکت و افزایش بهره وری نیروی انسانی.

ح ) کوشش در اداره امور شرکت بر مبنای بنگاههای اقتصادی بهینه سازی و بهره وری مناسب از امکانات و منابع و برقراری نظامهای حسابداری و مدیریت و صنعتی

تصاویر منتخب