صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده  


 ١٢:٥٥ - دوشنبه ٣ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 27954426
موضوع : انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی و نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور در سـطح شهرستان گلپایگان و توابع
 ١٤:٤٠ - شنبه ١ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 27721678
موضوع : انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان اردستان و توابع
 ١١:١٨ - شنبه ١ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 28096939
موضوع : انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح منطقه سه اصفهان، سپاهان شهر و توابع
 ١١:١١ - شنبه ١ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 280978806
موضوع : انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان فریدن و توابع
 ١١:٠٩ - شنبه ١ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 27954873
موضوع : انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاههای تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح شهرستان گلپایگان و توابع
 ١١:٠٧ - شنبه ١ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 28084380
موضوع : انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح شهرستان خمینی شهر و توابع
 ١١:٠٤ - شنبه ١ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٤١ - يکشنبه ٢٥ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 27048900
موضوع : انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح شهرستان نجف آباد و توابع
 ١١:١٠ - شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 26734883
موضوع : انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح منطقه شش اصفهان، بهارستان و توابع
 ٠٩:٥٦ - چهارشنبه ٢١ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب