صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده  


کد فراخوان 49057379
موضوع : اجرای عملیات 4128 متر شبکه گذاری پراکنده فولادی (2 الی 6 اینچ )، و 11008 متر شبکه گذاری پراکنده پلی اتیلن (63 الی 160 میلیمتر پلی اتیلن ) و ساخت و نصب، جمع آوری و جابجایی 150 مورد انشعابات فولادی و 150 مورد انشعابات پلی اتیلن و 100 مورد انشعابات پلی فولادی در شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع
 ١٠:٥٧ - شنبه ١١ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 481199957
موضوع : اجرای عملیات حدود 28 کیلو مترشبکه گذاری پراکنده فولادی (2 الی 8 اینچ )و پلی اتیلن (63 الی 160 میلی متر) ، ساخت 50 انشعاب فولادی و 50 انشعاب پلی اتیلن، در شهرستان کاشان و توابع
 ٠٨:٤٤ - يکشنبه ٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 48193319
موضوع: انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان نطنز و توابع
 ٠٨:٤٣ - يکشنبه ٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 48211775
اجرای عملیات لوله گذاری و جمع آوری (فشارکاری 60 و 250 پوند) فولادی (سایز 2 الی 24 اینچ) و پلی اتیلن (63 الی 225 میلی متر) ساخت و نصب ،جابجایی و جمع آوری انشعابات فولادی ،پلی فولادی و پلی اتیلن در سطح شهرستان اصفهان و توابع
 ٠٨:٤١ - يکشنبه ٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 47939448
موضوع: انجام خدمات تنظيفات، پيشخدمت، باغبانی و فضاي سبز، چاپخانه، پشتیبانی، نامه بر، نظارت رستوران و نگهداشت سالنهای ورزشی
 ٠٨:٣٤ - يکشنبه ٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 48199281
موضوع : اجرای 20 کیلومتر عمليات شبکه گذاري فولادی (2 الی 6 اینچ) و پلی اتیلن (63 الی 160 میلیمتر) بصورت پراکنده و ساخت و نصب 170 مورد انشعابات فولادی و پلی فولادی و پلی اتیلن به صورت پراکنده و تکی در سطح محدوده شهرستان برخوار
 ٠٨:٣٢ - يکشنبه ٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 48201395
موضوع : اجرای عملیات ساخت و نصب 1070 مورد انشعابات فولادی ، پلی فولادی و پلی اتیلن در سطح شهرستان کاشان و توابع
 ٠٨:٢٢ - يکشنبه ٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 46540072
موضوع : اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده فولادی (2 ,4 اینچ )به طول 6414 متر و پلی اتیلن (63 الی 160 میلی متر) به طول 8776 متر ، ساخت ونصب انشعابات فولادی ،پلی اتیلن، پلی فولادی ( 650 مورد ) و جابه جایی انشعابات (20 مورد) و جمع آوری انشعابات (30 مورد) در شهرستان فلاورجان و نواحی تابعه
 ٠٨:٣٣ - يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 46305474
موضوع: انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین، وصـول مطالبات، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی و نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور در سـطح شهرستان برخوار و توابع
 ٠٨:٣٢ - يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 46539017
موضوع : اجرای عملیات ساخت و نصب 1000 مورد انشعاب فولادی،300 مورد پلی اتیلن و 20 مورد پلی فولادی،220 مورد جابه جایی و جمع آوری انشعابات فولادی ،پلی اتیلن، پلی فولادی و جمع آوری 15 مورد شیرپیاده رو سطح شهرستان نجف آباد و توابع
 ٠٨:٣٠ - يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب