صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده  


کد فراخوان 48199281
موضوع : اجرای 20 کیلومتر عمليات شبکه گذاري فولادی (2 الی 6 اینچ) و پلی اتیلن (63 الی 160 میلیمتر) بصورت پراکنده و ساخت و نصب 170 مورد انشعابات فولادی و پلی فولادی و پلی اتیلن به صورت پراکنده و تکی در سطح محدوده شهرستان برخوار
 ٠٨:٣٢ - يکشنبه ٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 48201395
موضوع : اجرای عملیات ساخت و نصب 1070 مورد انشعابات فولادی ، پلی فولادی و پلی اتیلن در سطح شهرستان کاشان و توابع
 ٠٨:٢٢ - يکشنبه ٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 46540072
موضوع : اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده فولادی (2 ,4 اینچ )به طول 6414 متر و پلی اتیلن (63 الی 160 میلی متر) به طول 8776 متر ، ساخت ونصب انشعابات فولادی ،پلی اتیلن، پلی فولادی ( 650 مورد ) و جابه جایی انشعابات (20 مورد) و جمع آوری انشعابات (30 مورد) در شهرستان فلاورجان و نواحی تابعه
 ٠٨:٣٣ - يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 46305474
موضوع: انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین، وصـول مطالبات، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی و نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور در سـطح شهرستان برخوار و توابع
 ٠٨:٣٢ - يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 46539017
موضوع : اجرای عملیات ساخت و نصب 1000 مورد انشعاب فولادی،300 مورد پلی اتیلن و 20 مورد پلی فولادی،220 مورد جابه جایی و جمع آوری انشعابات فولادی ،پلی اتیلن، پلی فولادی و جمع آوری 15 مورد شیرپیاده رو سطح شهرستان نجف آباد و توابع
 ٠٨:٣٠ - يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 46305043
موضوع: انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح شهرستان برخوار و توابع
 ٠٨:٢٠ - يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 46542072
موضوع: انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان تیران و کرون و توابع
 ٠٨:١٥ - يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 43816314
موضوع: انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاههای تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ ، جابجایی ، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان سمیرم و توابع
 ١٢:٠٦ - سه شنبه ١٧ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 45631693
اجرای عملیات لوله گذاری و جمع آوری (فشارکاری 60 و 250 پوند بر اینچ مربع) فولادی (سایز 2 الی 24 اینچ) و پلی اتیلن (63 الی 225 میلی متر) ساخت و نصب ،جابجایی و جمع آوری انشعابات فولادی ،پلی فولادی و پلی اتیلن در سطح شهرستان اصفهان و توابع
 ١٢:٠٤ - سه شنبه ١٧ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 45643001
اجرای عملیات حدود 5650 متر شبکه گذاری پلی اتیلن 90 و 160 میلیمترحد فاصل ایستگاه قهی تا کوهپایه حدود 1300 متر لوله گذاری فولادی در اقطار "1 الی "24 اعم از سطحی و دفنی ،تکمیل کارهای ساختمانی و حمل و جابجائی ایستکاه ها ، گرمکن ها و بودار کننده مربوطه جهت تغییر ظرفیت 3 مورد ایستگاه های C.G.S، C.G.S& T.B.S درمحل ایستگاه های موجود واقع در بهارستان ، کوهپایه ، قهی تکمیل کلیه کارهای باقیمانده ساختمانی ، تاسیساتی ، برقی و ...... ایستگاه C.G.S به ظرفیت 600 هزار مترمکعب در ساعت در مبارکه
 ١٠:٠٢ - سه شنبه ١٧ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب