صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده  


کد فراخوان 30613975
موضوع : انجام خدمات نصب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور در سطح شهرستان فلاورجان و توابع
 ٠٧:٥٥ - سه شنبه ١٨ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 29778219
موضوع : انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح منطقه شش اصفهان و شهر بهارستان و توابع
 ١٢:٤١ - دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 29778750
موضوع : انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاههای تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ ، جابجایی ، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان خوانسار و توابع
 ١٢:٣٩ - دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 29064052
موضوع : انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاههای تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ ، جابجایی ، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان بویین و میاندشت و توابع
 ١٢:٣٤ - دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 29064051
موضوع : انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح منطقه یک اصفهان و توابع
 ١٢:٠١ - دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٥ - دوشنبه ٣ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 27954426
موضوع : انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی و نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور در سـطح شهرستان گلپایگان و توابع
 ١٤:٤٠ - شنبه ١ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 27721678
موضوع : انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان اردستان و توابع
 ١١:١٨ - شنبه ١ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 28096939
موضوع : انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح منطقه سه اصفهان، سپاهان شهر و توابع
 ١١:١١ - شنبه ١ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 280978806
موضوع : انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان فریدن و توابع
 ١١:٠٩ - شنبه ١ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب