صفحه اصلی > معرفی خدمات 

 

به منظور ثبت کارکرد کنتور گاز خود به یکی از روش های زیر اقدام فرمائید

-  تماس با تلفن گویا 38194

- ارسال ارقام مشکی رنگ کنتور به شماره پیامک 30003194 با فرمت زیر (از چپ به راست)

 

ارقام مشکی رنگ رقم کنتور* شماره اشتراک*3

 

ورود به صفحه

http://ghabz.nigc.ir

 

-

اطلاع از آخرین قبض گاز

- ارسال حرف

G

به همراه شماره اشتراک به سامانه پیامکی 30003194                       

شماره اشتراک

G

 

 

 

-

مشاهده و پرداخت قبض گاز  (کلیک کنید)

billing.nigc.ir

 

تماس با تلفن  38194

-

چگونگی محاسبه گازبهای مشترکین خانگی گاز طبیعی (کلیک کنید)

http://billing.nigc.ir/gasPrice

 

 

-

 

تصاویر منتخب