صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

لبخند زیبای شیراز؛ شهر شاعرپرور

عبور سخت گاز از دل کوه‌ها و جنگل‌های سرسبز استان فارس

در نگارستان آفرینش، آن هنگام که نقش شیراز رنگ می‌گرفت، قلم و شاید دست نقاش، مست و مدهوش از عشق بود که شیراز،