صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده  


کد فراخوان 3220115
انجام خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، جابجایی،نصب، تعویض کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان نایین و توابع
 ١٤:٥٢ - چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 1-3216489
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کامل عملیات ساخت و نصب، جابجایی و جمع آوری انشعابات فولادی به صورت تکی و جمع آوری شیر پیاده رو در سطح اداره گاز منطقه یک
 ١٣:٥٤ - يکشنبه ١٩ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 3219056
عملیات امداد، تعمیرات ، نگهداری و بهره برداری تاسیسات گازرسانی، ایستگاههای تقلیل فشار، اندازه گیری و حفاظت از زنگ در سطح شهرستان کاشان و توابع.
 ٠٧:٤٥ - شنبه ١٨ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 3219059
انجام خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات و خدمات عمومی در سطح شهرستان دهاقان و توابع
 ٠٧:٤٤ - شنبه ١٨ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 3219057
انجام خدمات تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، حفاظت از زنگ ،جابجایی ، جمع آوری انشعابات ، نصب ، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور در سطح شهرستان دهاقان و توابع
 ٠٧:٤١ - شنبه ١٨ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 2 3214635
مناقصه عمومی خرید مجموع تعداد 130 واحد انواع تجهیزات نشت یابی
 ١٥:٣٦ - يکشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 2 3212792
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای کارهای برقی اداره گاز کاشان (شامل کابل گذاری، اصلاح روشنایی محوطه و تهیه و نصب تابلوهای توزیع برق)
 ١٥:٠٥ - يکشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 3217738
عملیات امداد، تعمیرات ، نگهداری و بهره برداری تاسیسات گازرسانی، ایستگاههای تقلیل فشار، اندازه گیری و حفاظت از زنگ ، کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین،وصـول مطالبات، اشـتراک پذیری،نصب،تعویض کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان بویین و میاندشت و توابع.
 ١٤:٥٥ - چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان ارزیابی کیفی
موضوع : خرید مجموع تعداد 150 دستگاه تصحیح کننده الکترونیکی حجم گاز
 ١٤:١٦ - چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 3217438
انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری ، خدمات عمومی در سـطح شهرستان کاشان و توابع
 ١٠:٢٦ - سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب