صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده  


نسخه چاپي

کد فراخوان 3196600

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد شش واحد آپارتمان های متعلق به شرکت گاز اصفهان واقع در محله B5 فولادشهر بلوک 75 هر واحد دارای یک اشتراک گاز و برق اختصاصی و آب مشترک با سایر واحدها و فاقد آسانسور می باشد را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد شش واحد آپارتمان های متعلق به شرکت گاز اصفهان واقع در محله B5 فولادشهر بلوک 75 هر واحد دارای یک اشتراک گاز و برق اختصاصی و آب مشترک با سایر واحدها و فاقد آسانسور می باشد را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

1- آپارتمان شرقی طبقه اول ، محله b5 بلوک 75دارای پلاک ثبتی 10704 فرعی از 2/581 و 1/582 بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 119 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی پلاک 10666 به مبلغ 952،000،000 ریال ( نهصد و پنجاه و دو میلیون ریال ) .

2- آپارتمان غربی طبقه اول ، محله b5 بلوک 75دارای پلاک ثبتی 10703 فرعی از 2/581 و 1/582 بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 85/133 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی پلاک 10666 به مبلغ 1،070،000،000 ریال ( یک میلیارد و هفتاد میلیون ریال ) .

3- آپارتمان شرقی طبقه دوم، محله b5بلوک 75دارای پلاک ثبتی 10708 فرعی از 2/581 و 1/582 بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 8/118 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی پلاک 10666 به مبلغ 891،000،000 ریال ( هشتصد و نود و یک میلیون ریال ) .

4- آپارتمان غربی طبقه دوم ، محله b5 بلوک 75دارای پلاک ثبتی 10707 فرعی از 2/581 و 1/582 بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 66/133 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی پلاک 10666 به مبلغ1،002،000،000 ریال ( یک میلیارد و دو میلیون ریال ) .

5- آپارتمان شرقی طبقه سوم ، محله b5بلوک 75دارای پلاک ثبتی 10712 فرعی از 2/581 و 1/582 بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 15/118 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی پلاک 10666 به مبلغ 827،000،000 ریال ( هشتصد و بیست و هفت میلیون ریال ) .

6- آپارتمان غربی طبقه سوم ، محله b5 بلوک 75دارای پلاک ثبتی 10711 فرعی از 2/581 و 1/582 بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 133 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی پلاک 10666 به مبلغ 931،000،000 ریال ( نهصد و سی و یک میلیون ریال ).

شرایط مزایده عبارت است از :

الف-ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده به میزان 5% مبلغ کل پیشنهادی و یا واریز نقدی به حساب شرکت گاز استان اصفهان .

ب-برنده مزایده بایستی ظرف یک هفته از تاریخ برگزاری مزایده جهت انجام معامله و امضاء قراداد اقدام نماید .

ج-متقاضی بایستی اصل ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی و فتوکپی شناسنامه در پاکت در بسته تا ساعت 13 مورخ 98.02.11 به دبیرخانه محرمانه شرکت گاز استان اصفهان واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی ( خیابان چهار باغ بالا ) تحویل نماید .

د-متقاضیان لازم است برای شرکت در جلسه برگزاری مزایده ساعت 14 مورخ 98.2.11 در محل چهارباغ بالا - شرکت گاز استان اصفهان - طبقه چهارم – سالن جلسات معاونین حضور بهم رسانند .

  • تاریخ درج خبر :
  • شنبه ١٧ فروردين ١٣٩٨ - ٠٨:١٢
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 346
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

تصاویر منتخب