نظرسنجی
- -

آیا مایلید در نظرسنجي عملكرد گاز استان اصفهان شرکت فرمائید
خیر
بله

تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
گزارش ها
تلاش گازی‌ها در دیار کریمان به بار نشست
8:5 1397/11/7

تلاش گازی‌ها در دیار کریمان به بار نشست

این‌بار راهی دیاری شده‌ایم با مردمانی بی‌آلایش و خونگرم که مهربانی را همچون خاک در زیرپایت می‌ریزند تا ثابت کنند از دیار کریمانند و زاده دشتی به وسعت لوت!

مناقصه و مزایده
کد فراخوان 3208340
8:12 1398/4/24

کد فراخوان 3208340

انجام خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ، انشعابات و ایستگاههای تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک در سطح شهرستان نجف آباد و توابع

کد فراخوان 3208145
8:42 1398/4/23

کد فراخوان 3208145

انجام خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی ، خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات و خدمات عمومی در سطح شهرستان چادگان و توابع

کد فراخوان 3208150
8:38 1398/4/23

کد فراخوان 3208150

خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات، مکانیزه نمودن اطلاعات مشترکین،اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح منطقه چهار اصفهان و توابع.

کد فراخوان 3207683
16:26 1398/4/18

کد فراخوان 3207683

انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح منطقه 3 اصفهان و سپاهان شهر

کد فراخوان 3207685
16:7 1398/4/18

کد فراخوان 3207685

اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن به صورت پراکنده و ساخت و نصب ، جابجائی ، جمع آوری انشعاب فولادی و پلی اتیلن وپلی فولادی و جمع آوری شیر پیاده رو درسطح محدوده گازرسانی شهرستان فریدونشهر وبرف انبارو نواحی تابعه

اخبار