صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده  


کد فراخوان 22699846
موضوع : انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان فریدن و توابع
 ١٢:٤٣ - سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 23547542
موضوع : انجام خدمات نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور در سـطح شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع
 ١٢:٣٩ - سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 22701027
موضوع : انجام خدمات امور دفتری ،تنظيفات ، فضاي سبز ، بارگيري و تخليه كالا درمجموعه انبار شهيد فلسفي و دپوی شـماره 2 لوله (جنب ایستگاه تقلیل فشار نیروگاه شهید منتظری)
 ١٢:٣٨ - سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 23547540
موضوع : انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع
 ١٢:٢٨ - سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کد فراخوان 22701980
موضوع : انجام خدمات نگهداری وتعمیرات ابنیه ،تأسیسات مکانیکی و برقی ،موتورخانه ها و آسانسورها درسطح استان اصفهان
 ١٢:٢٣ - سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥٣ - شنبه ١٩ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥٠ - شنبه ١٩ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٤٥ - شنبه ١٩ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٠ - شنبه ١٩ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٣٠ - سه شنبه ١٥ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب