[Part_Marquee]
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396   01:08:52

نظرات انتقادات شکایات


سامانه ارتباط با مشتریان

مشاهده گازبهاء

   مشاهده قبض گاز

بازدید از این بخش:

تعداد بازديد اين صفحه: 3174

روابط كار و مددكاري اجتماعي

ravabet_omumi@nigc-isfahan.ir:ارتباط با روابط عمومی;
      شماره تلفن5رقمی اداره مرکزی:38132 و 38133   خارج از استان اصفهان38132-031و38133-031
       

;شماره تلفن گویا روابط عمومی: 36286363; شماره تلفن روابط عمومی: 36279869


مجری سایت : شرکت سیگما