[Part_Marquee]
شنبه 29 دي 1397   17:41:45

نظرات انتقادات شکایات


سامانه ارتباط با مشتریان

مشاهده گازبهاء

   مشاهده قبض گاز

بازدید از این بخش:

تعداد بازديد اين صفحه: 149

نظارت عالی شرکت های گاز استانی بر اصل مهم برون سپاری 
محمدرضا یوسفی پور در سومین دوره آموزش اعضای هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران که به میزبانی شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد  
-----------------------
رئیس امور HSE شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد:
نظارت عالی شرکت های گاز استانی بر اصل مهم برون سپاری
محمدرضا یوسفی پور در سومین دوره آموزش اعضای هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران که به میزبانی شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد بر نظارت عالی شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران، بر اصل مهم برون سپاری تاکید کرد و گفت: موضوع آموزشی ؛ مدیریت قراردادها و پیمان ها و قوانین مربوط به این حوزه و برون سپاری  فعالیت ها، یک انتخاب سنجیده، کارشناسی شده و مورد نیاز مدیران است.
رئیس امور HSE شرکت ملی گاز ایران، با بیان اینکه صنعت گاز کشور درآستانه برون سپاری فعالیت های بیشتری از این صنعت به بخش خصوصی است بیان داشت: برون سپاری فعالیت ها به معنای فارغ شدن از مسئولیت اجرای آن نیست، بلکه می بایست حساسیت در اجرای صحیح آن بیشتر شود که با نظارت عالیه و توجه به ایمنی کارمی توان به این مهم دست یافت.
وی، تصریح کرد: تمامی کارکنان در خصوص فعالیتی که برون سپاری شده از نظر دینی و فرهنگی مسئول هستند حتی اگر این فعالیت، برون سپاری شده و از نظر قانونی و پیمانی تمام مسئولیت آن به پیمانکار واگذار شده باشد.
رئیس امور HSE شرکت ملی گاز ایران، بیان داشت: صنعت نفت کشور پس از پشت سر گذاشتن 50 سال اول فعالیت خود بطور جدی برای ارتقاء کیفیت خدمات عزم خود را جزم کرد که در این راستا موضوعHSE  بیت الغزل آن بود و خوشبختانه توجه مضاعف تری به آن شد.
یوسفی پور تصریح کرد : اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه ای داشته باشیم در سال های اخیر 100 درصد حوادث صنعتی  که در شرکت ملی گاز ایران شاهد بوده ایم، مربوط به پیمانکاران آن بوده است، این مهم بیانگر این است که بایستی تجارب 100 سال صنعت نفت و 50 سال صنعت گاز به پیمانکاران منتقل شود.
وی، تصریح کرد: شرکت ملی گاز ایران در راستای انتقال تجارب به پیمانکاران توانست در سال 92 بیش از12 هزار نفر ساعت و در سال 94 بالغ بر 22 هزار نفر ساعت، در حوزهHSE  هم اندیشی و دوره آموزشی برگزارکند، که این میزان در سال 97 به 30 هزار نفر ساعت خواهد رسید.
یوسفی پور، افزود: شرکت ملی گاز ایران به عنوان مادر صنعت گاز کشور در 50 سال دوم فعالیت این صنعت، باید پیمانکاران را هم از نظر معنوی ودینی هم از نظر دانش فنی در حوزه HSE   پرورش دهد .
وی، با تاکید براینکه یکی از بازوان اصلی شرکت ملی گاز ایران، پیمانکاران آن می باشند، گفت : برای رشد جهشی پیمانکاران باید، کارهای فرهنگی زیادی صورت بگیرد و همه کارکنان این صنعت در آن مشارکت داشته باشند، خوشبختانه یکی از زیر ساخت هایی که می تواند زمینه ی رشد پیمانکاران را افزایش دهد، ارتقای دانش و آگاهی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران از قرادادها، پیمان ها و قوانین مربوط به این حوزه و برون سپاری فعالیت ها است.
 
  

ravabet_omumi@nigc-isfahan.ir:ارتباط با روابط عمومی;
    شماره تلفن5رقمی اداره مرکزی:38132   خارج از استان اصفهان38132-031
       

;شماره تلفن گویا روابط عمومی: 36286363; شماره تلفن روابط عمومی: 36279869


مجری سایت : شرکت سیگما