[Part_Marquee]
شنبه 29 دي 1397   17:41:08

نظرات انتقادات شکایات


سامانه ارتباط با مشتریان

مشاهده گازبهاء

   مشاهده قبض گاز

بازدید از این بخش:

تعداد بازديد اين صفحه: 28

تفاهم نامه همکاری جهاد دانشگاهی و گاز استان اصفهان 
در راستای استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانمندی های علمی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی ، تفاهم نامه همکاری بین جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان  
در راستای استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانمندی های علمی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی ، تفاهم نامه همکاری بین جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و شرکت گاز استان اصفهان امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، این تفاهم نامه به منظور توسعه همکاری های مشترک، تشریک مساعی در اجراء و توسعه کمی و کیفی طرح های پژوهشی، برنامه های اجرایی، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی­های علمی، فنی و زیرساختی دو طرف در راستای تقویت ارتباط میان صاحبان ایده و طرح، متقاضیان فناوری و صاحبان سرمایه منعقد شد.
طی این تفاهم نامه، به مدت دوسال توافق گردید طرفین، در زمینه­ی تبادل اطلاعات مربوط به محصولات با فناوری پیشرفته، طراحی، تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی - ترویجی ویژه پرسنل، خانواده و مشتریان، همکاری در برگزاری دور ه های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت به منظور ارتقاء توان علمی و عملی کارکنان و مدیران شرکت به صورت حضوری و غیر حضوری ،همکاری در برگزاری همایش ها، سمینار ها و برنامه های آموزشی، ترویجی و فرهنگی درشرکت گاز همکاری نمایند.
همچنین اجرای طرح‌های پژوهشی آماری و نظرسنجی، آزمون ارزیابی و رتبه بندی ویژه شرکت گاز، تهیه، تدوین، چاپ و انتشار کاتالوگ، بروشور، جزوه و کتاب در زمینه های مختلف در چارچوب قوانین مربوطه،ارائه تخفیف به کارکنان شرکت گاز و خانواده های آنها جهت استفاده از خدمات آموزشی جهاد دانشگاهی در چارچوب قوانین موجود و مساعدت در بهره‌مندی این شرکت از توانمندی و تجارب سایر واحدهای از دیگر موارد توافق شده در این تفاهم نامه بود که به امضای طرفین رسید. 
  

ravabet_omumi@nigc-isfahan.ir:ارتباط با روابط عمومی;
    شماره تلفن5رقمی اداره مرکزی:38132   خارج از استان اصفهان38132-031
       

;شماره تلفن گویا روابط عمومی: 36286363; شماره تلفن روابط عمومی: 36279869


مجری سایت : شرکت سیگما