[Part_Marquee]
شنبه 29 دي 1397   17:41:54

نظرات انتقادات شکایات


سامانه ارتباط با مشتریان

مشاهده گازبهاء

   مشاهده قبض گاز

بازدید از این بخش:

تعداد بازديد اين صفحه: 161

ممیزی سیستم های مدیریت HSE و انرژی در شرکت گاز استان اصفهان با موفقیت به پایان رسید 
نهمین دوره ممیزی سیستم مدیریت(HSE-MS) و پنجمین ممیزی سیستم مدیریت انرژی(ISO50001) این شرکت با حضور 4 ممیز خبره از شرکت IMQ 
-----------------------

 
ممیزی سیستم های مدیریت HSE  و انرژی در شرکت گاز استان اصفهان با موفقیت به پایان رسید.
نهمین دوره ممیزی سیستم مدیریت(HSE-MS) و پنجمین ممیزی سیستم مدیریت انرژی(ISO50001) این شرکت با حضور 4 ممیز خبره از شرکت IMQ طی روزهای دوم و سوم اردیبهشت ماه سالجاری انجام و گواهینامه های هر دوره مجدداً تمدید گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی، در جمع ممیزین و برخی از روسای واحدهای شرکت گاز استان اصفهان،ضمن تشریح وضعیت گازرسانی در سطح استان، اظهار داشت: این شرکت به لحاظ ارائه خدمات و عملکردی که داشته است از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار بوده و با این  قبیل ممیزی ها اعتبار آن بیش از پیش تثبیت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با تاکید بر ضرورت توجه ادارات تابعه و واحدهای مختلف به مسائل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و مدیریت بحران گفت: هیچ فعالیت و عملکردی بدون کاستی و نقص نیست، بویژه خدماتی که مشتریان آن را اکثریت مردم در اقشار مختلف جامعه تشکیل می دهند.
مهندس علوی، تصریح کرد: ممیزی هایی که مطابق با استانداردهای ملی و جهانی بصورت مستمر انجام می شوند نقش مهمی در شناسایی نقاط ضعف و قوت و نهایتاً تعالی سازمانی خواهد داشت.
40 درصد از دوره های آموزشی سال 96،در حوزهHSE   برگزار شده است
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه، امورHSE  وپدافند غیر عامل این شرکت فعالیت خود را در 4 بخش اصلی شامل؛ بهداشت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیرت بحران و3 بخش فرعی شامل؛ آموزش، مدیریت انرژی و کربن و مسئولیت های اجتماعی متمرکز و مدیریت می کند گفت: سال گذشته نزدیک به 40 درصد از آموزش هایی که در این شرکت انجام شده در حوزه HSE بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در ادامه، استقرار سامانه نشت یابی، پیاده سازی مدیریت پسماند، بهینه سازی هیترها، مدیریت تراز گاز، تعویض تجهیزات پر مصرف، نصب کاهنده صدا در ایستگاه ها، استفاده از انرژی خورشیدی ، برگزاری مانور در سطوح مختلف، ارزیابی HSE مناقصه گران و طب کار نیروهای رسمی و پیمانی را از مهمترین اقدامات کلیدی سال 96 در حوزه انرژی و HSE عنوان کرد.
شایان ذکر است، در نهمین دوره ممیزی سیستم مدیریت HSE-MS ، تمامی الزمات بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت گاز استان اصفهان در راستای، استراتژی های صیانت از محیط زیست و توسعه مسئولیت های اجتماعی وقانونی و در پنجمین دوره ممیزی سیستم مدیریت انرژی، مدیریت و کنترل هدر روی انرژی در کلیه ساختمان ها،تاسیسات، ایستگاه ها، هیترها، موتور خانه مورد ارزیابی و سنجش قرار  گرفت.
گفتنی است، شرکت گاز استان اصفهان با اخذ گواهینامه (HSE-MS ) در سال ۱۳۸۸ و استقرار سیستم مدیریت انرژی مطابق با استاندارد بین المللی ISO 50001 در سال ۱۳۹2 در زمره نخستین شرکت های دارنده این  نوع گواهینامه ها قرار گرفته است.
 
 
  

ravabet_omumi@nigc-isfahan.ir:ارتباط با روابط عمومی;
    شماره تلفن5رقمی اداره مرکزی:38132   خارج از استان اصفهان38132-031
       

;شماره تلفن گویا روابط عمومی: 36286363; شماره تلفن روابط عمومی: 36279869


مجری سایت : شرکت سیگما