[Part_Marquee]
يكشنبه 25 آذر 1397   08:45:34

نظرات انتقادات شکایات


سامانه ارتباط با مشتریان

مشاهده گازبهاء

   مشاهده قبض گاز

بازدید از این بخش:

تعداد بازديد اين صفحه: 53

معافیت گازبهای مدارس در سال 97 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، پیرو تصویب قانون معافیت گازبهای مدارس در سال 97 و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی مدارس 
---------------------

معافیت گازبهای مدارس در سال 97
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، پیرو تصویب قانون معافیت گازبهای مدارس در سال 97 و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی مدارس، تمامی مدارس دولتی سطح استان اصفهان که مصارف آنها کمتر از الگوی مصرف ماهانه گاز طبیعی باشد، مشمول معافیت گاز بهاء می شوند.
بر اساس این دستور العمل و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به عنوان نمونه مدارسی که در مناطقی با اقلیم یک(بسیار سرد) هستند و ظرفیت کنتور آنها 100 متر مکعب و بالاتر باشد، در صورت مصرف کمتر از 6 هزارمتر مکعب گاز طبیعی در طی یک ماه مشمول معافیت پرداخت گاز بهاء می شوند و در صورتی که مصرف از این عدد حتی یک متر مکعب بالاتر رود، گاز بهای تمامی مقدار مصرف محاسبه می گردد.
همچنین در اقلیم یک (بسیار سرد) با ظرفیت کنتور 65 متر مکعب، تا مقدار مصرف 4000 متر مکعب، کنتور40 متر مکعبی، تا مقدار مصرف 2700 متر مکعب، کنتور 25 متر مکعبی، تا مقدار مصرف 1700 متر مکعب، کنتور 16 مترمکعبی تا مقدار مصرف 1200 متر مکعب،کنتور10 متر مکعبی، تا مقدار مصرف 700 متر مکعب، کنتور6 متر مکعبی، تا مقدار مصرف 450 متر مکعب و کنتور با ظرفیت 4 متر مکعب، تا مقدار مصرف 300 متر مکعب در ماه مشمول معافیت پرداخت گاز بهاء می شوند و در صورت عبور از الگوی تعیین شده، گازبهای تمامی مقدار مصرف گاز محاسبه می شود.
و همچنین در اقلیم های 2، 3 ، 4 و 5 نیز نسبت به ظرفیت کنتور از 100متر مکعب تا 4 متر مکعب، میزان مصرفی که مشمول معافیت گاز بهاء می شود، متفاوت است که مقادیر عددی آن در جدول زیر آمده است.
مقادیر الگوی مصرف ماهانه گاز برحسب متر مکعب در اقلیم های سرد سال (16آذر ماه هرسال تا 15 فروردین ماه سال بعد) در مدارس دولتی استان اصفهان
ظرفیت کنتور
4
6
10
16
25
40
65
100و بالاتر
اقلیم 1
300
450
700
1200
1700
2700
4000
6000
اقلیم 2
250
400
650
1100
1600
2600
3500
5500
اقلیم 3
200
350
600
1000
1500
2500
3000
4000
اقلیم 4
100
150
200
250
350
600
1000
1500
اقلیم 5
50
100
150
200
300
500
800
1200
مقادیر الگوی مصرف ماهانه گاز برحسب متر مکعب در اقلیم های گرم سال (16فروردین ماه هرسال تا 15 آذر ماه سال بعد) در مدارس دولتی استان اصفهان
ظرفیت کنتور
4
6
10
16
25
40
65
100و بالاتر
تمامی اقلیم ها
100
150
200
250
400
600
900
1200
لازم به ذکر است، مقادیر فوق مربوط به مدارس دو نوبتی بوده و برای مدارس یک نوبتی 60 درصد اعداد فوق و برای مدارس شبانه روزی 2 برابر اعداد فوق در نظر گرفته می شود.
گفتنی است، شرکت گاز استان اصفهان، همانند سایر شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و کمک به ارتقای فرهنگ مصرف گاز در سطح مدارس استان این دستورالعمل را اجرایی خواهد کرد.
لازم به ذکر است، در راستای این طرح تشویقی که برای مدارس در نظر گرفته شده است، در صورت مصرف بهینه گاز طبیعی، مقادیر الگوی مصرف ماهانه گاز محقق شده و مدارس از پرداخت گاز بهاء معاف خواهند شد.
 
  

ravabet_omumi@nigc-isfahan.ir:ارتباط با روابط عمومی;
    شماره تلفن5رقمی اداره مرکزی:38132   خارج از استان اصفهان38132-031
       

;شماره تلفن گویا روابط عمومی: 36286363; شماره تلفن روابط عمومی: 36279869


مجری سایت : شرکت سیگما