[Part_Marquee]
چهارشنبه 2 خرداد 1397   17:42:02

نظرات انتقادات شکایات


سامانه ارتباط با مشتریان

مشاهده گازبهاء

   مشاهده قبض گاز

بازدید از این بخش:

تعداد بازديد اين صفحه: 154

برگزاری سومین نشست هم اندیشی کارشناسان برق و حفاظت کاتدی شرکت‌های گاز استانی 
شرکت گاز استان اصفهان میزبان ستاد شرکت ملی گاز و بیش از60کار‌شناس برق و حفاظت از زنگ از ۳۰ شرکت گاز استانی  
---------------------------

به میزبانی گاز استان اصفهان صورت گرفت؛
برگزاری سومین نشست هم اندیشی کارشناسان برق و حفاظت کاتدی شرکت‌های گاز استانی

شرکتگاز استان اصفهان میزبان ستاد شرکت ملی گاز و بیش از60کار‌شناس برق وحفاظت از زنگ از ۳۰ شرکت گاز استانی در این نشست دو روزه بود تا به جمعبندی تجربیات و تدوین دستوالعمل‌ها وپیش نویس  استاندارهای مورد نیاز در زمینه برق و حفاظت کاتدیبپردازند.
به گزارش روابط عمومی، به منظور ایجاد وحدت رویه درعملکردطراحی، اجرا و بهره برداری از تاسیسات گازرسانی، نشست هم اندیشی کارشناسانبرق و حفاظت کاتدی شرکت‌های گاز استانی 3و 4 خرداد ماه امسال در شرکت گاز استاناصفهان برگزار شد تا ماحصل همفکری و تعامل کار‌شناسان مجرب حاضردر این نشستبتواند راهگشای بسیاری از مشکلات و ابهامات مهندسان و بهره برداران برق وحفاظت کاتدیباشد.
به گفته بهزاد آهنگری، دبیر و عضو کمیته برق وحفاظت از زنگ مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، در این نشستدستورالعمل‌های استانداردی مانند تست الکتریکی پوشش خطوط لوله، آزمونپتانسیل خاموش لحظه‌ای IOP، طراحی و اجرای مولدهای برق خوشیدی در ایستگاهتقلیل فشار گاز و حفاظت کاتدی، پایش و کنترل ایستگاه‌های حفاظت کاتدی،اندازه گیری داده‌های غلاف‌های فولادی خطوط لوله، جانمایی تجهیزات الکتریکیضد انفجاردر مناطق خطر ایستگاه های TBS، CGS، MS، کارگاه های عایق کاری والزامات آنها و برآورد مصالح عایق کاری و بسیاری دیگر از دستورالعمل هایاستاندارد از جمله دست آوردهای کمیته برق و حفاظت کاتدی مدیریت گازرسانیمورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.
وی، با بیان اینکه برگزاری هم اندیشی و نشست‌های تخصصی و هم فکریکار‌شناسان با حضور اعضای کمیته برق و حفاظت کاتدی گامی موثر در رفعابهامات است، افزود: سوالات مطروحه درباره دستورالعمل هایاستاندارد موجبشناسایی نقاط قوت و ضعف شده و ارائه آموزش‌های لازم، موجب نهادینه شدنروش‌های بهینه در امر طراحی، اجرا و بهره برداری برق و حفاظت کاتدی می‌شود.
 در ادامه،مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران، با بیان اینکه چنین نشست‌های علمیگامی در راستای اقتصاد مقاومتی است، اعلام داشت: با بررسی خسارات ناشی ازخوردگی توسط انجمن‌های مختلف درکشورهای پیشرفته و بکارگیری استانداردهایجدید مشاهده می شودکه خسارات ناشی از خوردگی اعم از مستقیم و غیر مستقیم بااستفاده از محصولات و روش‌های جدید کارآمد، روز به روز کاهش می یابد.
مهندس سعید مومنی گفت: در شرایط کنونی که اولویت‌های ملی و جهانی برروی "انرژی، محیط زیست و بهینه‌سازی مصرف" متمرکز گشته است، موضوع کنترل وکاهشهرچه بیشتر خسارات و هزینه‌های ناشی از خوردگی در تجهیزات و واحدهای صنعتیاز اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
وی افزود: پدیده خوردگی به عنوانیکی از مهمترین دغدغه‌های شرکت های گاز استانی که صاحب بیش از 310 هزار کیلومتر شبکهو خطوطگازرسانی است هرساله هزینه‌های هنگفتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بهواحدهای عملیاتی و زیرساخت های کشور تحمیل می‌نماید .
مدیرگازرسانیشرکت ملی گاز ایران گفت: کنترل و مدیریت خوردگی نیازمند رویکردیبرنامه‌محور و اقدامات زیربنایی، سیستماتیک و نوین می باشد که امید است درکشور ما نیز با حضور متخصصان بتوانیم هزینه‌ها را کاهش داده و ضمن حراست ازمنابع ملی و محیط زیست، جان انسان های بی گناه در صنوف مختلف کشور را باپیشگیری از شکست‌های ناگهانی، آتش سوزی‌ها و انفجارهای غیرمتقربه نجاتدهیم.

در ادامه مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، نیز ضمن عرض خیر مقدم به مسئولان و کارشناسان حوزه حفاظت از زنگ و خوردگی افزود: برگزاری نشست هایی با محوریت حفاظت از کاتدی می تواند دستاوردها و استانداردهای نوین و تدوین شده در زمینه برق و حفاظت از خوردگی را به ارمغان بیاورد.
سید مصطفی علوی، با اشاره به اجرای بیش از ۲۴ هزار و ۹۰۰ کیلومتر شبکه و نصب  یک میلیون و ۲۲۰۰ انشعاب در سطح استان  بیان داشت: گاز رسانی در استان  اصفهان به مرزصد درصد رسیده و  اینک حفاظت از تاسیسات و خطوط گازرسانی از اولویت ها ی مهم در این استان بشمار می رود.
وی، با بیان اینکه سالانه ۸ درصد گاز مصرفی کشور معادل حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب در سطح این استان مصرف می شود گفت:  از ۱۰۷ شهر استان ۱۰۳ شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.
مهندس علوی، با اشاره به اینکه استفاده از سیستم های نوین نرم افزاری در حفاظت کاتدی و مقیاس آن با طراحی عادی می تواند در بررسی تفاوت های پژوهشی و کاوشگری علمی منجر به صرفه جویی در هزینه های اقتصادی شود گفت:  با بررسی چالشها و راهکارهای جدید توسط کارشناسان مجرب شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران گام های بزرگی در این حوزه برداریم .
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: در حال حاضر ۹۹ درصد از خانوارهای استان تحت پوشش گاز طبیعی هستند؛ ۹۹٫۶ درصد از خانوارهای شهری روزانه هر خانوار بطور متوسط  ۶٫۴ مترمکعب و ۹۵ درصد از خانوارهای روستایی روزانه ۶٫۸ متر مکعب بطور متوسط گاز مصرف می کنند.
وی، نشست هم اندیشی کارشناسان برق و حفاظت از خوردگی صنعت گاز، نقش مهم کارشناسان مجرب در حوزه برق و حفاظت خوردگی را مهم و حیاتی عنوان نمود.
مهندس علوی گفت: اساس نشست سوم و دو نشست قبلی ، کمیته های تخصصی برق و حفاظت کاتدی تاسیسات گازرسانی است که طی سالهای گذشته با تشکیل جلسات متعدد با حضور متخصصان این صنعت از سراسر کشور، بسیاری از نیازهای فنی این حوزه با تدوین دستورالعمل ها وپیش نویس استاندادرهای مرتبط مرتفع شده است.
 گفتنی است، در این جلسه احکام جدید اعضای کمیته تخصصی برق و حفاظت کاتدی مدیریت گازرسانی اعطاء و از اعضای سه سال گذشته  این کمیته قدردانی به عمل آمد، همچنین از دو تن از آقایان منصور سلیمانی و احمد بدخشیان از شرکت گاز استان اصفهان و سعید رشیدی و حمید رضا سلطانی از شرکت گاز استان فارس بعنوان بازنشستگان / پیشکسوت حوزه برق و حفاظت کاتدی تقدیر شد.
 
  

ravabet_omumi@nigc-isfahan.ir:ارتباط با روابط عمومی;
    شماره تلفن5رقمی اداره مرکزی:38132   خارج از استان اصفهان38132-031
       

;شماره تلفن گویا روابط عمومی: 36286363; شماره تلفن روابط عمومی: 36279869


مجری سایت : شرکت سیگما