نظرسنجی
-نکات ایمنی و مصرف بهینه -

لطفا به منظور مشاهده نکات ایمنی کلیک فرمایید

لغو
ادامه

تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
گزارش ها
تلاش گازی‌ها در دیار کریمان به بار نشست
8:5 1397/11/7

تلاش گازی‌ها در دیار کریمان به بار نشست

این‌بار راهی دیاری شده‌ایم با مردمانی بی‌آلایش و خونگرم که مهربانی را همچون خاک در زیرپایت می‌ریزند تا ثابت کنند از دیار کریمانند و زاده دشتی به وسعت لوت!

مناقصه و مزایده
کد فراخوان 46540072
8:33 1400/1/22

کد فراخوان 46540072

موضوع : اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده فولادی (2 ,4 اینچ )به طول 6414 متر و پلی اتیلن (63 الی 160 میلی متر) به طول 8776 متر ، ساخت ونصب انشعابات فولادی ،پلی اتیلن، پلی فولادی ( 650 مورد ) و جابه جایی انشعابات (20 مورد) و جمع آوری انشعابات (30 مورد) در شهرستان فلاورجان و نواحی تابعه

کد فراخوان 46305474
8:32 1400/1/22

کد فراخوان 46305474

موضوع: انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین، وصـول مطالبات، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی و نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور در سـطح شهرستان برخوار و توابع

کد فراخوان 46539017
8:30 1400/1/22

کد فراخوان 46539017

موضوع : اجرای عملیات ساخت و نصب 1000 مورد انشعاب فولادی،300 مورد پلی اتیلن و 20 مورد پلی فولادی،220 مورد جابه جایی و جمع آوری انشعابات فولادی ،پلی اتیلن، پلی فولادی و جمع آوری 15 مورد شیرپیاده رو سطح شهرستان نجف آباد و توابع

کد فراخوان 46305043
8:20 1400/1/22

کد فراخوان 46305043

موضوع: انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح شهرستان برخوار و توابع

کد فراخوان 46542072
8:15 1400/1/22

کد فراخوان 46542072

موضوع: انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان تیران و کرون و توابع